Du er på::Hjem-Driftstatus
Driftstatus2021-11-17T11:32:46+00:00

Drifts-status – blog

Indkaldelse til Generalforsamling – Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19:30

By |december 4th, 2021|Categories: Generalforsamling, Publiceret på forsiden|

Generalforsamling i Kollerød Vandværk

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.30

Generalforsamling afholdes på Flintholmvej 4, 3450 Allerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2021 samt takstblad for 2022 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2022 fremlægges
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Valg at suppleanter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

ad.1 Valg af dirigent.

ad.5 Valg af medlemmer til bestyrelsen – Følgende er på valg:

  • Finn Brøndum, modtager genvalg
  • Bo Christensen, modtager genvalg

ad.6 Valg af revisor: bestyrelsen foreslår genvalg af 2+ Revision Statsaut.

ad.7 Valg af suppleanter

ad.8 Ingen indkomne forslag

Følgende bilag er uploaded på hjemmesiden:

  • Takstblad for 2022
  • Bestyrelsens beretning for 2022
  • Resultatopgørelse for 2022
  • Budget for 2023
  • Seneste vandanalyserapport 2023

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Nye Vandprøver

By |november 2nd, 2021|Categories: Publiceret på forsiden, Vandprøver|

Seneste vandprøve er netop oploaded på hjemmesiden – klik her 

Drift-marts 2021

By |februar 26th, 2021|Categories: Drifts-status|Tags: |

Vi har nu fået foretaget en ny vandprøve, den første hvor der bliver analyseret efter indhold af bl.a. Chlorothalonilamidsulfonsyre. Der er ikke detekteret indhold af dette eller andre pesticid-rester i vores vandforsyning. Download seneste vandprøve under Vandkvalitet.

Drifts-status-blog

Go to Top