Vand-analyser

Kollerød Vandværk gennemfører vandanalyser ud fra et prøvetagningsskema udstukket af kontrollerende myndighed, Allerød Kommune.

  • Hvert 2. år standard analyse + organiske opløsningsmidler (lige årstal)
  • Hvert 2. år standard analyse (ulige årstal)

Der udtages et bestemt antal vandprøver årligt, seneste vandanalyse kan hentes under menupunktet vandprøver.

Nyt analyseprogram er på vej i henhold til Drikkevandskontrol efter BEK.1147.

En grundig gennemgang af de forskellige mulige indholdsstoffer i vandprøver kan hentes her. Den er skrevet af Annelise Petersen fra R.Dons Vandanalytisk Laboratorium, Værløse og udgivet af FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark)

Forklaring til de forskellige punkter i analyserapporten.

Sådan læses en vandanalyse

Vand-analyser

Kollerød Vandværk gennemfører vandanalyser ud fra et prøvetagningsskema udstukket af kontrollerende myndighed, Allerød Kommune.

Hvert 2. år standard analyse + organiske opløsningsmidler (lige årstal)

Hvert 2. år standard analyse (ulige årstal)

Der udtages et bestemt antal vandprøver årligt, seneste vandanalyse kan hentes under menupunktet vandprøver.

Nyt analyseprogram er på vej i henhold til Drikkevandskontrol efter BEK.1147.

En grundig gennemgang af de forskellige mulige indholdsstoffer i vandprøver kan hentes her. Den er skrevet af Annelise Petersen fra R.Dons Vandanalytisk Laboratorium, Værløse og udgivet af FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark)

Forklaring til de forskellige punkter i analyserapporten.

Sådan læses en vandanalyse