Loading...
Forside2021-11-17T10:46:05+00:00

Velkommen

Indkaldelse til Generalforsamling – Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19:30

Generalforsamling i Kollerød Vandværk

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.30

Generalforsamling afholdes på Flintholmvej 4, 3450 Allerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2021 samt takstblad for 2022 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2022 fremlægges
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Valg at suppleanter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

ad.1 Valg af dirigent.

ad.5 Valg af medlemmer til bestyrelsen – Følgende er på valg:

  • Finn Brøndum, modtager genvalg
  • Bo Christensen, modtager genvalg

ad.6 Valg af revisor: bestyrelsen foreslår genvalg af 2+ Revision Statsaut.

ad.7 Valg af suppleanter

ad.8 Ingen indkomne forslag

Følgende bilag er uploaded på hjemmesiden:

  • Takstblad for 2022
  • Bestyrelsens beretning for 2022
  • Resultatopgørelse for 2022
  • Budget for 2023
  • Seneste vandanalyserapport 2023

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Andelsselskabet Kollerød Vandværk er startet i 1961 og forsyner i dag ca. 240 andelshavere beliggende i Kollerød og i den Nordvestlige del af Allerød.
Vandværket bliver løbende vedligeholdt og moderniseret for hele tiden at kunne leve op til kravene for en moderne forsyningsvirksomhed.

Kollerød Vandværk udpumper ca. 37.000 m³ årligt.

Vandkvaliteten sikres løbende gennem vandprøver udtaget af akkrediteret analyseinstitut – ligesom vandværket tilses af tilsynsmyndigheden Allerød Kommune.

Er du uenig i din måleraflæsning eller anden klage – klik venligst

her

Velkommen

Andelsselskabet Kollerød Vandværk er startet i 1961 og forsyner i dag ca. 240 andelshavere beliggende i Kollerød og i den Nordvestlige del af Allerød.
Vandværket bliver løbende vedligeholdt og moderniseret for hele tiden at kunne leve op til kravene for en moderne forsyningsvirksomhed.

Kollerød Vandværk udpumper ca. 37.000 m³ årligt.

Vandkvaliteten sikres løbende gennem vandprøver udtaget af akkrediteret analyseinstitut – ligesom vandværket tilses af tilsynsmyndigheden Allerød Kommune.

Er du uenig i din måleraflæsning eller anden klage – klik venligst

her
Go to Top