Drift-marts 2021

Vi har nu fået foretaget en ny vandprøve, den første hvor der bliver analyseret efter indhold af bl.a. Chlorothalonilamidsulfonsyre. Der er ikke detekteret indhold af dette eller andre pesticid-rester i vores vandforsyning. Download seneste vandprøve under Vandkvalitet.