Indkaldelse til Generalforsamling – Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19:30

Generalforsamling i Kollerød Vandværk Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19.30 Generalforsamling afholdes på Flintholmvej 4, 3450 Allerød Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2021 samt takstblad for 2022 forelægges til godkendelse 4. Budget for 2022 fremlægges 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen