Takster

Anlægsbidrag for 2018
Bidrag til hovedanlæg: dkk  18.588,00
Bidrag til forsyningsnet: dkk   8.711,00
Bidrag til stikledningsbidrag:: dkk   9.894,00
Moms: dkk  9.298,25
Anlægsbidrag: dkk  46.421,25

Løbende vandafgifter opkræves ½ årligt pr. 1. maj og 1. november.

Forfaldsdatoer er 1. maj og 1. november.

Sidste rettidige indbetalingsdatoer for ovennævnte er den 10. i forfaldsmåneden.

Kollerød Vandværk aflæser målerstand pr. 31. december via elektronisk aflæs bare målere, aflæsningstallet (forbruget) benyttes til årsopgørelse samt indberettes til Allerød kommune for brug ved beregning af vandafledningsafgift.

På knappen “klik her” kan du downloade Kollerød Vandværks gældende takstblad.

Klik her