Takster

Seneste godkendte takstblad (2022)
Bidrag til hovedanlæg: dkk   19.506,00
Bidrag til forsyningsnet: dkk     9.141,00
Bidrag til stikledningsbidrag:: dkk   10.382,00
Moms: dkk   9.757,25

Anlægsbidrag:

dkk  48.786,25

Løbende vandafgifter opkræves ½ årligt pr. 1. maj og 1. november.

Forfaldsdatoer er 1. maj og 1. november.

Sidste rettidige indbetalingsdatoer for ovennævnte er den 10. i forfaldsmåneden.

Kollerød Vandværk aflæser målerstand pr. 31. december via elektronisk aflæs bare målere, aflæsningstallet (forbruget) benyttes til årsopgørelse samt indberettes til Allerød kommune for brug ved beregning af vandafledningsafgift.

På knappen “klik her” for at downloade Kollerød Vandværks gældende takstblad.

Klik her for at hente Takstbladet

Takster

Senest godkendte takstblad

(2018)

Bidrag til hovedanlæg:

dkk  18.588,00

Bidrag til forsyningsnet:

dkk   8.711,00

Bidrag til stikledningsbidrag:

dkk   9.894,00

Moms:

dkk  9.298,25

Anlægsbidrag:

dkk  46.421,25

 

Løbende vandafgifter opkræves ½ årligt pr. 1. maj og 1. november.

Forfaldsdatoer er 1. maj og 1. november.

Sidste rettidige indbetalingsdatoer for ovennævnte er den 10. i forfaldsmåneden.

Kollerød Vandværk aflæser målerstand pr. 31. december via elektronisk aflæs bare målere, aflæsningstallet (forbruget) benyttes til årsopgørelse samt indberettes til Allerød kommune for brug ved beregning af vandafledningsafgift.

På knappen “klik her” for at downloade Kollerød Vandværks gældende takstblad.

Klik her