Kollerød Vandværk
Velkommen

Velkommen

til Kollerød Vandværks hjemmeside.

Andelsselskabet Kollerød Vandværk er startet i 1961 og forsyner ca. 240 andelshavere (2015).

Vandværket udpumper ca 33.500 m³ årligt.

Vandets hårdhed ligger omkring 15 dH - temmelig hårdt.

Seneste Generalforsamling var d. 6/4-16 kl 19:30.

Dato for næste Generalforsamling er fastlagt til d. 14/3-2017 kl 19:30,
indkaldelse offentliggøres i Allerød Nyt og her på siden senest. d. 23/2-17.
(se under aktuel information)

Regnskab og andet materiale kan selvfølgelig også afhentes hos formanden efter aftale.Evt. spørgsmål kan rettes til formanden, Finn Brøndum - 20 14 32 80